Hungary: A Concise History | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kezdőlap  /  Hungary: A Concise History | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Czuczor Sándor és Illik Péter - Hungary: A Concise History című angol nyelvű, 9-12. évfolyamos középiskolások számára készült történelem tankönyve Magyarország történetét mutatja be mintegy 350 oldalon.

A szerzők a könyv készítése során figyelembe vették a komplex formai, tartalmi, pedagógiai és nyelvi követelményeket. Formailag a legmodernebb, angol típusú tankönyveket tekintették mintának, azaz egy olyan tagolt szöveget hoztak létre, amelyben a szerzői szövegeket gazdag forrásanyaggal dúsították, időskálákkal emelték ki a legfontosabb dátumokat, a kiegészítő anyagokat, illetve érdekességeket külön szövegdobozokban, úgynevezett kapszulákban közölték.

A tankönyv a képanyagát anyagát tekintve is eltér a magyar tankönyvi gyakorlattól, ugyanis elsősorban nem a puszta illusztrációt szolgáló képekre, hanem a tényeket közlő grafikonokra, térképekre és táblázatokra helyezi a hangsúlyt.

Mind a kötet külalakjának, felépítésének és képanyagának, mind pedig tartalmának megtervezésekor a szerzők nem titkolt szándéka az volt, hogy egy olyan munkát készítsenek, amely a közép és emeltszintű érettségi felkészülést a lehető leghatékonyabban támogatja. Ugyanakkor figyelembe vették azt is, hogy az érettségi követelmények változhatnak. Ennek megfelelően az időtállóságot úgy biztosították az aktualitás mellett, hogy a régi tankönyvek nagy mennyiségű, néha egyetemi szintű tananyagtartalmát rendszerezték, kiegyenlítették, és kiegészítették az összefüggések láttatásával, azaz a „gondolkodtatás” igényével, tehát nem pusztán száraz tényeket közöltek egy monolit szövegtömbben.

Ennek megfelelően például nem csak az Árpád-házi királyok szerepelnek időrendben a tevékenységükkel együtt, hanem valamely mozgató gondolat köré szerveződik uralmuk. Ilyen például a bárói rendszer kialakulása. Hiszen II. András királyunk olyan lavinát indított el hatalmas, feltétel nélküli birtokadományaival, amelynek hatásai egészen az újkorig érezhetőek. A bárói probléma megoldásán dolgozott IV. Béla, IV. László és III. András király is. Ugyanakkor az a bárói, kiskirályi társadalmi réteg, amely Károly Róbert idejére kis híján széttépte a Magyar Királyság integritását, a 16-17. században mégis összetartotta az országot; a bárói magánhadseregek jelentős szerepet vállaltak a Királyi Magyarország fenntartásában. De mindezt a feudalizmus konzerválásának árán tudták megtenni. A feudális rendszer tovább stagnált a 18. századi felvilágosult abszolutizmus alatt. Ez csak egyetlen elnagyolt, de a tankönyv által részletesen bemutatott szál a magyar történelem szép, izgalmas és bonyolult szövevényében. Ezt az „izgalmasságot” próbálja sugallni és tükrözni a könyv maga is.

A szerzők egyrészt azzal a céllal helyezték a hangsúlyt a tények európai kontextusba való helyezésére és a mozgatórugók, folyamatok köré való szervezésére, hogy megfeleljenek a modern európai érettségi rendszernek. Másrészt a történelem tantárgy (különösen idegen nyelven tanítva) egy komplex készségfejlesztő tárgy, amely kiváló alkalmat ad az ok-okozati, illetve egyéb logikai viszonyok feltárására, továbbá az angol nyelvi szókészlet fejlesztésére.

A nyelvi készségfejlesztésben a kötet a fokozatosság elvét követi, azaz a tananyagtartalom fokozatosan nehezedő, bonyolódó szókészlettel jelenik meg a leckék során, folyamatosan bővítve a tanulók szókincsét. A tankönyvben külön szószedetek nincsenek, mivel a könyv társszerzője, Czuczor Sándor készített egy történelmi kifejezés szótárat is, amely kiválóan kiegészíti a tankönyvet.

A fenti elvek mentén egy átgondolt tankönyv született meg, amely természetesen nem pótolhatja a magyar tankönyvpiacon lévő űrt (ezen a területen), hiszen minden szempontot nem vett és nem is vehetett figyelembe. Ugyanakkor mindenképpen igyekszik igényes formában, a magyar követelményrendszerrel szinkronban lévő szakszerű tananyagtartalmat közvetíteni.

Illik Péter&Czuczor Sándor

(Forrás: Kétnyelvű Iskoláért Egyesület)

Események

h k s c p s v
 
1
 • 9kny évfolyam törzskönyvek leadása
 • Naplóellenőrzés
 • Iskolaorvosi szűrés
 
2
 
3
 • Iskolaorvosi szűrés
 
4
 • Megemlékezés: Aradi vértanúk
 • Őszi nevelési értekezlet
 • Szülői értekezlet
 • SzM értekezlet
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 • Nyílt nap
 • Angol nyelv érettségi
 
18
 • 6. óra Zrínyi matematika verseny válogató
 
19
 • Munkanap december 27. (péntek) helyett
 • Egészségnap, aula piknik 3 rövidített óra, pénteki órarend
 
20
 • Tanulmányi területek rögzítése
 • Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala
 
21
 • Német nyelv érettségi
 
22
 • Iskolai megemlékezés: Október 23.
 • Informatika érettségi
 
23
 
24
 • Olasz nyelv érettségi
 • Halloween: délelőtt felvonulás, 20.00-22.00 buli
 • Bakonyi Bitfaragó Bajnokság online selejtező
 
25
 • Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
 • Spanyol nyelv érettségi
 
26
 
27
 
28
 • Őszi szünet
 
29
 • Őszi szünet
 
30
 • Őszi szünet
 
31
 • Őszi szünet
 
 
 
 
30 éves jubileum30 éve embléma

 

Keresés a honlapon

Keresés űrlap

Nyelvválasztás

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
balmadigimi@gmail.com
+36 88 594-340

Fenntartó elérhetősége

Veszprémi Tankerületi Központ
http://kk.gov.hu/elerhetoseg-vesz

 

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!