Hungary: A Concise History | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Home  /  Hungary: A Concise History | Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

Czuczor Sándor és Illik Péter - Hungary: A Concise History című angol nyelvű, 9-12. évfolyamos középiskolások számára készült történelem tankönyve Magyarország történetét mutatja be mintegy 350 oldalon.

A szerzők a könyv készítése során figyelembe vették a komplex formai, tartalmi, pedagógiai és nyelvi követelményeket. Formailag a legmodernebb, angol típusú tankönyveket tekintették mintának, azaz egy olyan tagolt szöveget hoztak létre, amelyben a szerzői szövegeket gazdag forrásanyaggal dúsították, időskálákkal emelték ki a legfontosabb dátumokat, a kiegészítő anyagokat, illetve érdekességeket külön szövegdobozokban, úgynevezett kapszulákban közölték.

A tankönyv a képanyagát anyagát tekintve is eltér a magyar tankönyvi gyakorlattól, ugyanis elsősorban nem a puszta illusztrációt szolgáló képekre, hanem a tényeket közlő grafikonokra, térképekre és táblázatokra helyezi a hangsúlyt.

Mind a kötet külalakjának, felépítésének és képanyagának, mind pedig tartalmának megtervezésekor a szerzők nem titkolt szándéka az volt, hogy egy olyan munkát készítsenek, amely a közép és emeltszintű érettségi felkészülést a lehető leghatékonyabban támogatja. Ugyanakkor figyelembe vették azt is, hogy az érettségi követelmények változhatnak. Ennek megfelelően az időtállóságot úgy biztosították az aktualitás mellett, hogy a régi tankönyvek nagy mennyiségű, néha egyetemi szintű tananyagtartalmát rendszerezték, kiegyenlítették, és kiegészítették az összefüggések láttatásával, azaz a „gondolkodtatás” igényével, tehát nem pusztán száraz tényeket közöltek egy monolit szövegtömbben.

Ennek megfelelően például nem csak az Árpád-házi királyok szerepelnek időrendben a tevékenységükkel együtt, hanem valamely mozgató gondolat köré szerveződik uralmuk. Ilyen például a bárói rendszer kialakulása. Hiszen II. András királyunk olyan lavinát indított el hatalmas, feltétel nélküli birtokadományaival, amelynek hatásai egészen az újkorig érezhetőek. A bárói probléma megoldásán dolgozott IV. Béla, IV. László és III. András király is. Ugyanakkor az a bárói, kiskirályi társadalmi réteg, amely Károly Róbert idejére kis híján széttépte a Magyar Királyság integritását, a 16-17. században mégis összetartotta az országot; a bárói magánhadseregek jelentős szerepet vállaltak a Királyi Magyarország fenntartásában. De mindezt a feudalizmus konzerválásának árán tudták megtenni. A feudális rendszer tovább stagnált a 18. századi felvilágosult abszolutizmus alatt. Ez csak egyetlen elnagyolt, de a tankönyv által részletesen bemutatott szál a magyar történelem szép, izgalmas és bonyolult szövevényében. Ezt az „izgalmasságot” próbálja sugallni és tükrözni a könyv maga is.

A szerzők egyrészt azzal a céllal helyezték a hangsúlyt a tények európai kontextusba való helyezésére és a mozgatórugók, folyamatok köré való szervezésére, hogy megfeleljenek a modern európai érettségi rendszernek. Másrészt a történelem tantárgy (különösen idegen nyelven tanítva) egy komplex készségfejlesztő tárgy, amely kiváló alkalmat ad az ok-okozati, illetve egyéb logikai viszonyok feltárására, továbbá az angol nyelvi szókészlet fejlesztésére.

A nyelvi készségfejlesztésben a kötet a fokozatosság elvét követi, azaz a tananyagtartalom fokozatosan nehezedő, bonyolódó szókészlettel jelenik meg a leckék során, folyamatosan bővítve a tanulók szókincsét. A tankönyvben külön szószedetek nincsenek, mivel a könyv társszerzője, Czuczor Sándor készített egy történelmi kifejezés szótárat is, amely kiválóan kiegészíti a tankönyvet.

A fenti elvek mentén egy átgondolt tankönyv született meg, amely természetesen nem pótolhatja a magyar tankönyvpiacon lévő űrt (ezen a területen), hiszen minden szempontot nem vett és nem is vehetett figyelembe. Ugyanakkor mindenképpen igyekszik igényes formában, a magyar követelményrendszerrel szinkronban lévő szakszerű tananyagtartalmat közvetíteni.

Illik Péter&Czuczor Sándor

(Forrás: Kétnyelvű Iskoláért Egyesület)

Tisztelt Tanulók, Szülők, Látogatók!

Az intézmény honlapja rövidesen kizárólag a kettannyelvu.hu címen lesz elérhető, a régi dlsb.hu oldal megszűnik. 

Köszönjük megértésüket és további kellemes böngészést kívánunk!

 

Search on the site

Search form

Language

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi F. u. 39
balmadigimi@gmail.com
+36 88 594-340

Fenntartó elérhetősége

Veszprémi Tankerületi Központ
http://kk.gov.hu/elerhetoseg-vesz

M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 • Beköltözés a kollégiumba
 • Tanévnyitó ünnepély
 
2
 • Első tanítási nap
 • Tankönyvek átvétele
 
3
 
4
 • Szakkörök meghirdetése
 
5
 • Jelentkezési határidő az őszi érettségire
 
6
 • Bennalvós: 9kny évfolyam
 
7
 
8
 
9
 • Gólyaavató, eskü
 • Szakkörök indítása
 • Éves munkaterv leadása
 
10
 • DÖK kampányhét
 • Iskolaorvosi szűrés
 
11
 • Iskolaorvosi szűrés
 
12
 
13
 • DÖK választás
 
14
 
15
 
16
 • Helyi tantervek leadása
 • DÖK válsztás eredményhirdetése
 • Felmentések, plusz 2 testnevelés óra igazolások leadása
 • Tanmenetek leadási határideje
 • HH, HHH, veszélyeztetett tanulók felmérése
 
17
 • Éves munkaterv leadása
 • Szakkörök indítása
 • Iskolaorvosi szűrés
 
18
 • Boldog Iskola Címátadó Budapest
 
19
 • Iskolaorvosi szűrés
 
20
 • Eggenfeldeni diákcsere
 • OKTV jelentkezési határidő
 
21
 • Eggenfeldeni diákcsere
 
22
 • Eggenfeldeni diákcsere
 
23
 • Eggenfeldeni diákcsere
 • Kollégiumi szakkörök meghirdetése
 
24
 • Eggenfeldeni diákcsere
 • Iskolaorvosi szűrés
 
25
 • Eggenfeldeni diákcsere
 
26
 • Eggenfeldeni diákcsere
 
27
 • Eggenfeldeni diákcsere
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

 

Kedves Szülők!

Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!

DLSB ALAPÍTVÁNY A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUMÉRT

adószám: 19266057-1-19

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SPORTJÁÉRT

adószám: 18937655-1-19

Köszönjük támogatásukat!